9/04/2015

Vroem, Vroem, kids car carrier tutorial

Hi reader
Hallo lezer

 With 2 little boys, cars are their favorite toys I have discovered a car carrier tutorial on Pinterest. I made some small adaptations to the pattern so it is easier for them to carry it.
Met 2 kleine jongens in huis zijn auto's het favoriete speelgoed. Nu heb ik een werkwijze gevonden op Pinterest voor een auto houder. Ik deed enkele kleine aanpassingen zodat het eenvoudiger is voor hen om het te dragen.

The tutorial gives you the inches for the necessary fabric, but I will quickly give you the supplies in centimeters . There are 2 pieces of fabric of 26,5 cm X 35,5 cm. And another piece of 20 cm x 43 cm. 
De uitleg geeft je de inches voor de benodigde stof, maar ik geef jullie de benodigdheden even in centimeters. Er zijn 2 stukken stof van 26,5 cm x 35,5 cm. En een ander stuk van 20 cm X 43 cm.

It was a bit tricky to sew the straight lines for the pockets, because it is in the middle of the other fabric.The pleats at the bottom of the pockets were also a challenge. So take enough time for that!
Het was wat lastig om de rechte lijnen te naaien voor de zakjes omdat dit dient te gebeuren in het midden van het ander stuk stof. De plooien aan de onderkant van de zakjes zijn ook een uitdaging. Neem je tijd om de plooien mooi te leggen. 


I have used Kamsnaps, where as the tutorial mentions velcro. 2 Kamsnaps for one car tutorial is the best way, because with one it doesn't stay as nice. Make sure that when you sew the velcro or uses Kamsnaps, you leave enough space for the cars. 
Ik heb Kamsnaps gebruikt, maar je kan ook velcro gebruiken zoals in de uitleg. Met 1 Kamsnap valt de houder niet zo mooi, dus 2 is beter. Zorg dat je genoeg ruimte laat voor de auto's wanneer je de velcro er op naait of wanneer je Kamsnaps gebruikt. 


I have added a handle, so it is easier for them to carry it around. It was a fabric leftover. I prefer the short handle, but you can play a bit with that. The width was for each handle 4 centimeter. I looked at the closed carrier what the best place was to put the handle.
Ik heb een handvat toegevoegd zodat de kinderen het eenvoudiger kunnen dragen. Ik naaide het met een stofrestje. Ik verkies het korte handvat, maar je kan zelf wat spelen met de lengte en breedte.  Ik gebruikte 4 cm als breedte (inclusief naadwaarde). Kijk even wat de beste plaats is om het handvat te zetten als deze gesloten is.And vroemmmm, the car carrier is finished and ready for some action! I hope your boys enjoy it as much as mine.

En vroemmmm, de auto drager is af en klaar voor wat actie! Ik hoop dat jouw zoontjes er net zoveel plezier aan hebben als de mijne. 

Tania

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comment is very welcome, so do not hesitate to add yours. Jouw opmerking is van harte welkom, aarzel dus niet om die van jou toe te voegen.