6/12/2015

Mmm, me like Ebly

Dear reader
Lieve lezer

When I am writing this blog... the sun is shining... the temperature is rising... In short, the weather is good! Yes, finally!
Terwijl ik deze blog schrijf... schijnt de zon... de temperatuur is in stijgende lijn... In het kort, het is mooi weer! Joepi, eindelijk!

When the weather is good, it is salad time! Since a couple of years we often use Ebly, wheat berry. It tastes really good with a salad. We use it as an alternative for potatoes. 
Wanneer het weer goed is, is het tijd voor een salade! Sinds enkele jaren gebruiken we hier regelmatig Ebly, een soort graankorrel, voor. Wij gebruiken het als een alternatief voor aardappelen.


You just have to prepare it as rice, but for the taste you need to add a bouillon cube for the flavor. 
Maak het klaar op dezelfde wijze als rijst, maar voeg een bouillon blokje toe voor wat extra smaak. 

Try it and let me know what you think of it.
Probeer het eens en laat me dan weten of je het lekker vond. 

Enjoy the weather!
Geniet van het weer!
Tania


PS: look at Pinterest page to find some links to tasty recipes. 
PS: Kijk naar mijn Pinterest pagina om enkele links te vinden naar lekkere recepten.


6/02/2015

The flying animals sweater

Dear reader
Lieve lezer

I believe it is almost a year ago that I started sewing and I have never used a twin needle, just because I didn't know how easy it was. Fortunately I am following some lessons with a nice lady with a lot of patience.
Het is nu ongeveer een jaar geleden dat de naaimicrobe mij te pakken kreeg. Tot nu had ik nog nooit een tweelingsnaald gebruikt, gewoon omdat ik niet wist hoe eenvoudig het eigenlijk is. Gelukkig volg ik lessen bij een hele lieve en geduldige dame.

I needed the twin needle because I wanted to sew a "leather sweater" for my son. The pattern was published in the magazine of La Maison Victor and it is for a nice and comfortable sweater and the special effect is created by on the shoulders were another fabric can be used as a contrast with the other parts of the sweater.
De tweelingsnaald had ik nodig voor de "leather sweater" die ik wilde naaien voor mijn zoon. Het patroon staat in het tijdschrift La Maison Victor en het is voor een mooie en comfortabele sweater met een speciaal effect op de schouders. Daar gebruik je een contrasterende stof in combinatie met de rest van de trui.

I used green sweater fabric, brown nicky velour fabric and then I used a very cute fabric with airplanes, monkeys and ghosts on it. The fabric is called Animal flight by Lillestoff. The first time that my oldest son needed to fit the sweater, he didn't want to take off the sweater.
Ik gebruikte groene sweater stof in combinatie met bruine nicky velours en ik gebruikte ook een schattig tricot stofje met vliegtuigen, apen en spoken op. De stof noemt Animal flight van Lillestoff. De eerste keer dat mijn oudste zoon de trui moest passen, wilde hij deze al niet meer uit doen.


But he had to, because I needed to turn up the sleeves and the bottom of the sweater. Yesterday I did this and today he already went to school with it.
Maar hij moest wel, want de mouwen en de onderkant van de trui moesten nog omgezoomd worden.
Gisteren deed ik dit en vandaag is hij er al met naar school.

I am a proud mom...
Ik ben een fiere mama...

Read ya the next time!
Tot lees!

Tania