2/06/2016

Bambiblauw sweater maraton: Double sided leather sweater

This sweater is already from some months ago, but I could not post it due to circumstances. The sweater is so cute, that I just had to post it!  so enjoy the pictures! 
Deze trui is al van enkele maanden terug, maar door omstandigheden kon ik het niet posten. De trui is zo schattig  dat ik hem echt wel moest posten. Dus veel plezier met de foto's!

I already told it here.  I am starting a sweater marathon with the Happy Nature collection of Bambiblauw. Now I sewed a double sided leather sweater. 
Ik had het hier al eens verteld. Ik ben bezig aan een sweater marathon met de Happy Nature collectie van Bambiblauw. Nu heb ik een leather sweater gemaakt die je aan beide kanten kan dragen.
When do you know that you sewed something beautiful for your kids? When they do not want to take it off! And this sweater is approved by my toddler.
Wanneer weet je dat je iets moois gemaakt hebt voor jouw kinderen? Als ze het niet meer willen uitdoen! En deze sweater is goedgekeurd door mijn peuter.

The next sweater in the Bambiblauw marathon is being made during my sewing classes. And no, it is not a leather sweater. If you want to know which one I have made, just follow my blog.
De volgende sweater in de Bambiblauw marathon is in de maak. Ik werk er aan tijdens mijn naailessen. En nee, het is deze keer geen Leather sweater. Wil je weten welke ik aan het maken ben? Volg mijn blog en je komt er achter.

2/05/2016

Nomination Best Sewing Blogs by Madalynne

OMG, I am so surprised that I am nominated by the blog Madalynne for best sewing blog 2016! The nomination was for the category "Up and coming" and "Best new blogger".
Waw, ik ben zo verrast dat ik genomineerd ben door de blog Madalynne voor "best sewing blog 2016! De nominatie was voor de categorie "up and coming" en "best new blogger".

I believe this is a sign that I should restart my blog after a difficult period. We are still taking it day by day, but I believe this is the case for anyone who has lost somebody so close to them.
Ik denk dat dit een teken is dat ik terug moet starten met mijn blog na een moeilijke periode. We nemen het nog steeds dag per dag, maar dit is denk ik normaal als je iemand hebt verloren die zo dicht bij je staat.

Anyway, a really big thank you for everybody who has voted for me! You are a big motivation to me.
In elk geval, heel erg bedankt aan ieder die voor mij gestemd heeft! Jullie zijn een grote motivatie voor mij.

Tania

PS: If you would like to vote, do not forget the other Belgian blogs! 
Als je nog wil stemmen, vergeet dan niet de andere Belgische bloggers!