8/26/2015

Timon Wallet: testing a pattern

Dear readers
Lieve lezers


In august I volunteered to test a pattern for the Timon child's wallet of Tinne, who owns the web shop Peggysew
In augustus was ik vrijwilliger om een patroon te testen voor de Timon kinder portemonnee van Tinne, die eigenares is van de webshop Peggysew.   


I had some fabric leftovers, so I created this test version. (And yes, you see that it is a first version) I really love this pattern. She explained it clearly and somebody who starts with sewing can also make it.
Ik had wat stofresten liggen waar ik deze testversie van maakte. (En ja, je ziet dat het een testversie is) Ik hou echt van dit patroontje. Tinne legt alles heel duidelijk uit. Zelfs iemand die pas start met naaien kan dit maken. 

 

Meanwhile my boys use it to do some role play with some money they have created. Unfortunately not possible to use this money in real life.
Ondertussen gebruiken onze jongens het bij hun rollenspel met geld dat ze zelf maakten. Spijtig genoeg kunnen we dit geld niet gebruiken in het echte leven.

But I would also sew this child's wallet as a way to give money to a child.
Maar ik zou de kinder portemonnee toch ook wel maken om geld te geven aan een kind.

Read ya the next time!
Tot lees!

Tania

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comment is very welcome, so do not hesitate to add yours. Jouw opmerking is van harte welkom, aarzel dus niet om die van jou toe te voegen.