7/10/2015

Little boys on a wedding party

Dear reader
Lieve lezer


We were invited to a wedding party in June and I really wanted to make the shirts for the kids myself. But the time I had was very tight! Certainly because it was the first time that I did this.
We hadden een uitnodiging ontvangen voor een trouw in juni en ik wilde heel graag de hemden voor de kinderen zelf maken. Maar ik had zo weinig tijd! Zeker omdat het de eerste keer was dat ik dit zou doen.

Fortunately I had the 2 last sewing classes before the summer holidays were I could make these shirts. Though I sewed the other evenings also. I choose the gingerbread pattern from the book Homemade Mini Couture. 
Gelukkig had ik nog 2 naailessen voor de zomervakantie. Daar kon ik dan de shirts maken. Hoewel ik ook de andere avonden aan het naaien was. Ik koos het Gingerbread patroon van het boek Homemade Mini Couture.


What is a shirt without a bow tie for a party? Indeed, nothing. So I choose a fabric which fitted both shirts. They were very easy to make, but it was the finishing touch for the outfit. Check out my Pinterest to find out how you can make it yourself.
Wat is een hemd zonder een vlinderdas voor een feest? Inderdaad, niets. Dus koos ik nog een stofje dat bij beide hemden paste. De vlinderdassen waren zo eenvoudig om te maken, maar het was wel de perfecte afwerking van de outfit. Kijk zeker naar mijn Pinterest pagina voor de werkwijze.

Both of my boys received a lot of compliments for their outfits and people were really surprised when I then said that I had sewed the outfits. I was so proud!
Mijn beide jongens hebben zo veel complimenten gekregen over hun outfits en iedereen was echt verrast als ik vertelde dat ik ze zelf gemaakt had. Ik was zo trots!


Don't they look fantastic?
Zien ze er niet fantastisch uit?


This certainly isn't the last time that I sewed this pattern.
Dit is zeker niet de laatste keer dat ik dit patroon maakte!

The next time we hear each other, I hope to give you some good news. I sewed an outfit for twins. But the preview is off course for the parents. So the countdown has started...
De volgende keer dat we elkaar horen, hoop ik jullie goed nieuws te kunnen geven. Ik naaide een outfit voor een tweeling, maar de "preview" is natuurlijk voor de ouders. Het aftellen is begonnen...

Have a nice evening, dear reader!
Een fijne avond gewenst, lieve lezer!Tania

PS:
For those who are wondering where I bought the fabric: Lizzy l'oiseau. This lady is so helpful when you have questions.
Diegene die afvroegen waar ik de stoffen kocht: Lizzy l'oiseau. Deze dame is zo behulpzaam wanneer je advies nodig hebt. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comment is very welcome, so do not hesitate to add yours. Jouw opmerking is van harte welkom, aarzel dus niet om die van jou toe te voegen.