6/12/2015

Mmm, me like Ebly

Dear reader
Lieve lezer

When I am writing this blog... the sun is shining... the temperature is rising... In short, the weather is good! Yes, finally!
Terwijl ik deze blog schrijf... schijnt de zon... de temperatuur is in stijgende lijn... In het kort, het is mooi weer! Joepi, eindelijk!

When the weather is good, it is salad time! Since a couple of years we often use Ebly, wheat berry. It tastes really good with a salad. We use it as an alternative for potatoes. 
Wanneer het weer goed is, is het tijd voor een salade! Sinds enkele jaren gebruiken we hier regelmatig Ebly, een soort graankorrel, voor. Wij gebruiken het als een alternatief voor aardappelen.


You just have to prepare it as rice, but for the taste you need to add a bouillon cube for the flavor. 
Maak het klaar op dezelfde wijze als rijst, maar voeg een bouillon blokje toe voor wat extra smaak. 

Try it and let me know what you think of it.
Probeer het eens en laat me dan weten of je het lekker vond. 

Enjoy the weather!
Geniet van het weer!
Tania


PS: look at Pinterest page to find some links to tasty recipes. 
PS: Kijk naar mijn Pinterest pagina om enkele links te vinden naar lekkere recepten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comment is very welcome, so do not hesitate to add yours. Jouw opmerking is van harte welkom, aarzel dus niet om die van jou toe te voegen.