7/31/2015

Sometimes miracles comes in pairs and sewing also

Hi there
Hallo daar

Finally, they have arrived! The twin, Nelle and Maren, is born and I have send my gift to them.
Eindelijk, ze zijn er! De tweeling, Nelle en Maren, is geboren en ik heb mijn cadeau naar hun opgestuurd.

I don't know this lady in person, but I subscribed myself as a fairy godmother to sew for ladies who have given birth to a child. And I am so lucky that I could sew for 2 little girls. 
Ik ken deze dame niet persoonlijk, maar ik heb me ingeschreven als "fairy godmother" om iets te naaien voor dames die pas bevallen zijn. En ik heb zoveel geluk dat ik nu voor 2 meisjes kan naaien.

I sewed 2 crossover dresses which can be used on both sides. One side is yellow as that is the favorite colour of the mother. Don't they look adorable? 
Ik naaide 2 schortjurkjes die aan beide kanten gebruikt kunnen worden. Eén kant is geel omdat dat de favoriete kleur is van de moeder. Zien ze er niet schattig uit? 


I also made a baby cap following the pattern of Kiind. So cute!
Ik maakte ook een babymutsje aan de hand van het patroon van Kiind. Zo schattig!

And I sewed the Winter Baby Bonnet of Corinne's thread. But then with summer fabric. 
En ik naaide ook de "Winter Baby Bonnet" van Corinne's thread. Maar dan met zomerstofjes. 

Unfortunately something went wrong with some of the projects in mind, so with the leftovers I created a headband. You can find the tutorial on my Pinterest Page
Spijtig genoeg ging er iets mis met enkele projectjes, dus maakte ik met de restjes een haarband. Je kan de uitleg vinden via mijn Pinterest pagina


I didn't forget the big brother. He received a matching bow tie. 
Ook aan grote broer werd gedacht. Hij kreeg onder andere een bijpassende vlinderdas.

And what do I get in return? Well, the parents have to send the birth announcement and the gift they give to visitors.
En wat krijg ik in ruil? Wel, de ouders sturen een geboortekaartje op en doopsuiker.

I hope you enjoyed reading this as much as I enjoyed sewing this! Read ya the next time!
Ik hoop dat jullie evenveel genoten hebben bij het lezen als ik bij het naaien van dit pakketje! Tot lees!

Tania

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comment is very welcome, so do not hesitate to add yours. Jouw opmerking is van harte welkom, aarzel dus niet om die van jou toe te voegen.